2 %

Vďaka vašim dvom percentám tvoríme vzdelávania a budujeme rozvojovo –  regeneračné centrum !

2% z vašich daní sú čiastka, ktorou môžete podporiť dobrú vec či zaujímavý nápad, ktoré pomáhajú iným. Práve pri poukázaní 2% máte jedinečnú šancu rozhodnúť, ako bude naložené s vašimi daňami. Nenechajte svoje 2% prepadnúť štátu a sami rozhodnite, čo alebo koho podporia.

Ak veríte, že podpora celostného VZDELÁVANIA  a vybudovanie rozvojovo-regeneračného centra je tá správna cesta k lepšiemu svetu, budeme radi, keď svoje 2% dáte práve, Škole Premena a poviete o tejto možnosti aj svojim priateľom.

OZ Škola Premena sa podieľa na tvorení podujatí celostného vzdelávania, ktoré sú podporou pre rozvoj  telesnej aj duševnej stránky človeka.  Usporiadavame kurzy jogy, kurzy jogy a otužovania, štúdium spirituálnych textov, školenie inštruktorov jogy a  od konca roka 2021 budujeme regeneračno-rozvojové centrum v Pribyline. Viac o našich aktivitách a to celostnom vzdelávaní nájdete v záložke rozvrh a inštruktorský kurz. Ak vás zaujíma viac informácií o regeneračno-rozvojom centre v Pribyline, tie môžete nájsť v záložke  pobyty.

Ako poukázať 2 % vašich daní Premene ?

Zamestnanci

Toto je postup poukázania 2% z daní (resp 3% z daní v prípade dobrovoľníkov) pre zamestnancov:

 1. Najneskôr do 15. 2. 2021 požiadať svojho zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020.

  Použije sa tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania.

 2. V Žiadosti požiadať o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.

  … vyplnením bodu VII v Žiadosti: “Žiadam  o vystavenie potvrdenia podľa § 50 zákona (§ 39 ods. 7 zákona).

 3. Čakať, kým prídu papiere 🙂
 4. Potvrdenia zistiť údaje:
  • Dátum zaplatenia dane (riadok 5 z Potvrdenia)
  • Zaplatená daň (riadok 3 z Potvrdenia)
  • Vypočítať si 2% resp. 3% zo zaplatených daní

   

  Môžete poukázať až 3% z vašich daní – a to v prípade, že ste ako dobrovoľník v uplynulom roku “odpracovali” aspoň 40 dobrovoľníckych hodín a máte o tom potvrdenie (resp. potvrdenia – od organizácie aj od vás, dobrovoľníka) – tieto sa prikladajú k Vyhláseniu.

 5. Tieto údaje spolu s osobnými údajmi vyplniť do Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.

  Údaje o prijímateľovi – Plusku – už sú v našom Vyhlásení predvyplnené. Stiahnuť si ho môžete nižšie.

 6. Zaslať alebo odniesť Vyhlásenie spolu s Potvrdením na príslušný daňový úrad najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

  Daňový úrad prislúchajúci k vášmu bydlisku možno zistiť na stránkach Daňového riaditeľstva SR.

 7. Hotovo. Ďakujeme!

Živnostníci

1. Zistite si, akej sume zodpovedajú 2% (resp. 3%) z vašich zaplatených daní.

3% z vašich daní môžete poukázať v prípade, že ste ako dobrovoľník v uplynulom roku “odpracovali” aspoň 40 dobrovoľníckych hodín a k daňovému priznaniu o tom priložíte potvrdenia.

2. Túto sumu uveďte do príslušného políčka vo vašom daňovom priznaní. Potrebné identifikačné údaje Školy Premena sú:

SID: nie je potrebné

IČO: 37999401
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Škola Premena
Sídlo: Kollárová 759/1, Pliešovce 96263

3. Po odovzdaní daňového priznania prevedie DÚ do troch mesiacov poukázanú sumu. Ďakujeme!

 

 

Firmy

Ako právnická osoba (firma) máte viacero možností, ako naložiť s percentami z vašich daní. Môžete ich rozdeliť viacerým subjektom, môžete poukázať 1,5% alebo spolu s darovaním sumy 0,5% poukázať 2% z daní.

Identifikačné údaje sú uvedené vyššie.

Rozhodli ste sa darovať sumu 0,5% z vášho zisku práve nám? To je pre nás skvelá správa 🙂 Napíšte nám na lucia.stepitova@jogapremena.sk, aby sme mohli pripraviť darovaciu zmluvu. Ďakujeme!

Podklady k darovaniu 2 %

Dôležité termíny

15. február 2022 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb za rok 2020.

31. marec 2022 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% (resp. 3%) z dane. Tento termín neplatí pre tých, ktorí požiadajú o predĺženie termínu na podanie DP.

30. apríl 2022 – (zvyčajne) posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane na príslušný daňový úrad (spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmu).