Matej Štepita

učiteľ jogy a psychológ

Som učiteľ jogy a vyštudovaný psychológ. Mojim hlavným cieľom je podporiť duševné zdravie a rozvoj mojich účastnikov, klientov a študentov. Tiež pomôcť im rozvinúť svoj vlastný potenciál a aktívne ho uplatňovať na hodinách jogy, ale aj v živote. Na mojich hodinách dbám o priateľskú atmosféru a nenásilné učenie sa nového. Joga ma fascinuje svojimi pohybovými výzvami, krásou, možnosťami osobnostného rozvoja aj životnou múdrosťou.

Joge sa venujem od roku 1999, učím od roku 2009.

Vzdelanie a prax

Podnadpis môže byť absolvované školy, kurzy a doterajšie skúsenosti.

Jogová práca

2009 - súčasnosť

Učiteľ jogy – vedenie kurzov, seminárov, meditácií a individuálnych hodín, najprv v jogovej akadémii Ásana (asana.sk), od r. 2014 v rámci školy Premena, ktorú som založil a vediem spolu s Luciou

2016 - súčasnosť

Lektor jogy – vzdelávanie budúcich učiteľov jogy aj pôsobiacich učiteľov / inštruktorov jogy v rámci školy Premena aj Profesijného zväzu učiteľov jogy na Slovensku (uciteliajogy.sk), ktorého som predsedom

2016 - súčasnosť

vedenie kurzov, seminárov, meditácií a individuálnych hodín, najprv v jogovej akadémii Ásana (asana.sk), od r. 2014 v rámci školy Premena, ktorú som založil a vediem spolu s Luciou

Psychologická práca

2009 - súčasnosť

Učiteľ jogy – vedenie kurzov, seminárov, meditácií a individuálnych hodín, najprv v jogovej akadémii Ásana (asana.sk), od r. 2014 v rámci školy Premena, ktorú som založil a vediem spolu s Luciou

Psychologická práca

2006 - súčasnosť

Kontinuálna účasť na vzdel. podujatiach s hlavným lektorom H. Grillom (heinz-grill.de/sk) , témy: ásanová prax, pedagogika, spiritualita a filozofia, zdravotný rozmer jogy, umelecký rozmer, sociálny rozmer, duševný rozvoj,… organizovaných European Association for Yoga (EAY)

2014 - 2017

Úspešne ukončené vzdelanie za učiteľa jogy v Akademie fur Yoga in der sozialen Ausgestaltung

Občasné navštevovanie jogových podujatí iných smerov pre širší prehľad, napr. Jogový kongres v Piešťanoch org. Power Yoga Akademie.

Psychologické a pedagogické vzdelávanie

2001 - 2006

Úspešne ukončené magisterské štúdium psychológie na UK v Bratislave.

2006 - súčasnosť

Priebežné navštevovanie vzdel. podujatí Proces orientovanej psychológie aj iných smerov + pravidelná supervízia.

2010 - 2012

Liečebná pedagogika podľa R. Steinera (waldorfská pedagogika).

2009 - 2010

Inštruktor zážitkovej pedagogiky MO Plusko, stále aktívny.

,,Mojim hlavným cieľom je podporiť duševné zdravie a rozvoj mojich účastníkov, klientov a študentov. Tiež pomôcť im rozvinúť svoj vlastný potenciál a aktívne ho uplatňovať na hodinách jogy, ale aj v živote.“

Moja aktuálna ponuka

SUPERVÍZIA

Individuálne konzultácie pôsobiacim inštruktorom jogy.

Menu