Kto som?

Pobytový kurz hľadania osobného poslania inšpirovaný jógou, zážitkovou pedagogikou a spiritualitou.

Viac o kurze

V živote sa nám môže stať, že ním len tak rýchlo prebiehame – prijímame rozhodnutia o výbere školy, zamestnaní, záľub, či miesta na život podľa momentálneho naladenia a znalostí, ako aj názorov ľudí okolo nás. Občas sa trafíme a cítime sa v danom rozhodnutí dobre, inokedy zas nie. A tak bežíme životom napĺňajúc povinnosti ďalej.

No predstav si, že by si mohol svoje rozhodnutia oprieť o niečo hlbšie. Napríklad o tému vychádzajúcu z tvojich hodnôt, pre ktorú sa sám rozhodneš. Alebo si sa pre ňu v hĺbke duše rozhodol už dávno a teraz ju môžeš nanovo a vedome objaviť. Tému, ktorá bude s tebou súznieť a vytvorí ti v živote pevný bod, o ktorý sa môžeš pri každom svojom rozhodnutí oprieť. Dokonca sa za ňu môžeš “oženiť” alebo “vydať”, tak ako bol napr. Gándhí oženený so slobodou, Sókrates s múdrosťou, Michelangelo s krásou alebo Hippokrates s umením liečiť.

Na to, aby sa človek pre niečo také mohol rozhodnúť, potrebuje spoznať možnosti a zistiť, s ktorými z nich rezonuje. Veď ani životného partnera si nevezmeš bez väčšieho poznávania (väčšinou :)). A práve takéto poznávanie formou zážitkov ťa čaká na našom kurze.

Cieľ kurzu

Cieľom kurzu je bližšie spoznať svoje poslanie v živote. Na tejto ceste sa oprieme o poznanie, ktoré nám ponúkajú kvality jednotlivých planét.

Planét? …pýtaš sa.

Ak by sme skúmali rôzne spirituálne cesty v histórii ľudstva, nemohlo by nám uniknúť, že rôzne kultúry hovoria o siedmich hýbateľoch sveta. V starovekom Babylone uznávali 7 božstiev, joga popisuje 7 čakier, kresťanstvo má 7 archanjelov. A ak by sme sa nimi zaoberali hlbšie zistili by sme, že všetky popisujú 7 inteligencií, všeobecných princípov, priraditeľných siedmim okom viditeľným planétam.

Určite si už počul, že Venuša súvisí s krásou a láskou a Mars je zas prísnym bohom sprevádzajúcim odvážnych bojovníkov. Čo presne to ale znamená? Ako tieto obrazy popisujú všeobecné princípy a kvality, ktoré si môže každý z nás vybrať ako svoju životnú tému, svoj ideál? Aj tieto otázky budeme na kurze spolu skúmať.

Počas 6 dní budeš mať možnosť spoznávať kvality jednotlivých planét prostredníctvom množstva pestrých aktivít vychádzajúcich zo zážitkovej pedagogiky, opretých o učenie jogového učiteľa Heinza Grilla a vedca Emila Páleša.

Zážitková pedagogika

Joga

Spiritualita

Zdroje, z ktorých čerpáme

Základnou inšpiráciou pre tento kurz sú nám 3 rôzne disciplíny, ktoré vám tu predstavíme:

Zážitková pedagogika

Zážitková pedagogika (nazývaná aj skúsenostná pedagogika či neformálne učenie) je metóda, ako využiť zážitok pre učenie a osobnostný rozvoj. Jeden z jej zakladateľov, nemecký učiteľ a teoretik pedagogiky Kurt Hahn, si ako najdôležitejší cieľ stanovil rozvoj charakteru, potom rozvoj inteligencie a až napokon vzdelania. Metóda pracuje intenzívne so skupinovou dynamikou a interakciou v medziľudských vzťahoch. Veľa čerpá z prírody a výziev, ktoré príroda človeku ponúka. Pracuje s dobrodružstvom a hrou. Rozvíja predovšetkým osobnostný potenciál človeka, jeho vzťahové schopnosti a vzťah k prírode. Traja z našich inštruktorov absolvovali inštruktorské vzdelávanie v zážitkovej pedagogike a pôsobia/ili ako aktívni inštruktori mládežníckej organizácie Plusko.

Joga

Joga je disciplína, ktorú dnes netreba príliš predstavovať. Jej ponuka je však veľmi pestrá, preto vám priblížime tú, s ktorou sa stretnete na našom kurze. Jogu chápeme ako umelecký vyjadrovací prostriedok rozvíjajúci pohyblivosť človeka, jeho zdravie, duševné schopnosti a charakter. Okrem pevnosti a pružnosti chrbtice tak človek pri nej pestuje aj trpezlivosť, vnímavosť, vzťah ku kráse, odvahu, koncentráciu a ďalšie duševné schopnosti. Používame zväčša ásany z hatha-jogy, ktoré sú umelecky prepracované súčasným jogovým učiteľom Heinzom Grillom. Práve on vyvinul koncept jogy ako umeleckej disciplíny, ktorá navonok vyjadruje hlboké, spirituálne kvality ľudského bytia. Dvaja z našich inštruktorov sú zároveň jogovými inštruktormi v škole Premena.

Spiritualita

Spiritualita sa dá chápať veľmi rôzne. Na našom kurze ju chápeme filozoficko-prakticky ako poznávanie hlbšej múdrosti, univerzálnych princípov života a cností, ktoré človek môže rozvíjať pre dosiahnutie väčšej charakterovej zrelosti a schopnosti lásky. Takéto poňatie spirituality je nezávislé od náboženského presvedčenia či príslušnosti k nejakej komunite. Je teda otvorené pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich vierovyznanie. Koncept 7 spirituálnych síl, s ktorým pracujeme, je tiež univerzálny, nájditeľný naprieč rôznymi kultúrami a duchovnými náukami. Zaujímajú nás možnosti spirituality pre osobnostný rozvoj a tiež jej praktické aplikácie do každodenného života. Teda otázky, ako sa moje životné presvedčenia, hodnoty a ciele môžu prejaviť v tom, ako komunikujem, aký mám vzťah k práci, čo do nej vkladám a podobne. V tejto oblasti čerpáme hlavne z diela Heinza Grilla, ktorý sa usiluje o syntézu múdrosti Východu a Západu a o nachádzanie modernej, individuálnej spirituálnej cesty pre záujemcov dnešnej doby. Inšpiráciou je nám aj práca súčasného slovenského výskumníka Emila Páleša, ktorý vedeckým bádaním potvrdzuje staroveké učenie o 7 duchovných silách ako “vládcoch” určitej doby.

Miesto a čas konania

27.8. – 2.9.2022, Chata tatranský medveď v Demänovskej doline

Financovanie kurzu

Cena: 550 – 650 eur. Rozpätie dávame preto, aby si v presnej cene mohol/la zohľadniť tvoje finančné možnosti a tiež to, nakoľko si ceníš prácu, ktorú vkladáme do prípravy tohto kurzu. Ak je cena jedinou prekážkou tvojej účasti a veľmi sa chceš zúčastniť, ozvi sa nám a budeme hľadať riešenie.

Naši inštruktori

Sme tím inštruktorov a lektorov (zážitkovej pedagogiky, jogy, outdoor, osobnostného rozvoja, jazyka…) s bohatými skúsenosťami s prácou s ľuďmi. Veríme, že svet potrebuje viac ľudí, ktorí sa opierajú o samostatne zvolené hodnoty a žijú svoje osobné poslanie.

Maťo

Som človek, ktorého priťahuje ľudská duša. Venujem sa možnostiam starostlivosti o ňu a rozvoju duševných a charakterových schopností. Pôsobím ako učiteľ umelecko-sociálnej jogy v škole Premena. Tiež ako psychológ pracujúci s dospelými, mládežou aj rodinami. Dlhodobo študujem slobodnú, filozofickú spiritualitu v zmysle poznávania toho, kto je človek, ako funguje svet, ľudská duša a podobne. Okrem toho mám blízky vzťah k prírode, športu a akémukoľvek pohybu. Odmalička som veľmi hravý človek. Určite aj preto som aktívnym inštruktorom zážitkovej pedagogiky v Plusku, momentálne vediem akcie pre otcov a synov.

Ako svoje poslanie cítim nachádzať možnosti syntézy medzi spiritualitou a praktickým životom, ktoré jednotlivcovi napomôžu žiť zmysluplnejší a naplnenejší život, krajšie vzťahy a nám všetkým vytvárať celostnejšiu, ľudskejšiu a slobodnejšiu spoločnosť. Tento kurz chápem ako súčasť tohto poslania. Spája všetky moje životné lásky (spiritualita, joga, zážitková pedagogika, príroda, pohyb) a tiež mne blízkych ľudí, ktorých sa mi podarilo preň nadchnúť a spojiť do tímu.

A ak ťa téma uplatňovania spirituality v bežnom živote osloví, budem ťa v nej veľmi rád sprevádzať aj naďalej.

Moje obľúbené vesmírne teleso je Slnko, pretože spája Ty a Ja, slobodu a zodpovednosť, jednotlivca s celkom a múdrosť s praktickým životom.

Maca

Po rokoch strávených v zahraničí som sa vrátila do Bratislavy, kde žijem a pôsobím ako architektka. V práci sa venujem návrhu a realizácií interiérov, no moja dobrodružná povaha a láska k prírode ma často privádzajú do hôr a k pohybu v jeho rôznych podobách, od plávania, cez beh, lezenie, až po tanec a jogu.

S jogou som sa prvýkrát stretla pred trinástimi rokmi a odvtedy sa stala prirodzenou súčasťou môjho života. Udržuje ma v rovnováhe a učí ma citlivejšiemu a sústredenejšiemu pozorovaniu vlastného vnútra a okolia. V dnešnom svete plnom aktivity je to pre mňa spôsob, ako sa venovať sama sebe a rozvíjať sa po telesnej i duševnej stránke. Téme sebarozvoja sa venujem aj ako inštruktorka zážitkovej pedagogiky v organizácií Plusko. Realizujeme outdoorové kurzy pre mladých, zamerané na rozvoj potenciálu a sebapoznania, vzbudenia záujmu o okolitý svet a jeho pozitívne pretváranie.

Kurz je pre mňa miestom, kde budeme mať čas zastaviť a rozhliadnuť sa, navnímať seba a svet, nájsť zmysel. Zároveň to bude priestor pre zážitky, diskusie, pochopenie a transformáciu.

Moje obľúbené nebeské teleso je Slnko. Je to náš absolútny zdroj energie.

Lili

Ako pedagóg a mentor učiteľov vnímam, aké náročné je odhodlať sa prekonávať bariéry, pripustiť si svoje medzery, dostať sa zo zaužívanej rutiny. Chuť inšpirovať sa, rásť a byť otvorená novým myšlienkam mám vďaka práci, ktorú milujem a tiež svojim 2 deťom – neustále ma vyhadzujú z mojej komfortnej zóny len tým, že dospievajú.

Od tínedžerských čias vzdelávam ľudí okolo seba. Začínala som ako lektorka angličtiny, a tam je to silne zakotvené aj dnes, spolu-vediem jazykovku a anglické detské tábory od r. 2007. Na úrovni vyššej však vždy pozerám na osobnostný rozvoj a budovanie sebavedomia detí aj dospelých, tieto aspekty ma na celom vzdelávaní zaujímajú najviac. Aj ja som si cestou sebapoznania prešla a naďalej vítam podnety na vlastný rast. A to, čo som už spoznala, zažila a overila, posúvam. Posúvam tým, ktorí majú záujem vedome sa rozvíjať po všetkých stránkach.

Svoje vlastné hranice si pravidelne rozširujem v horách, v lete na lane, v zime na skialpoch. Keďže som aj inštruktor horolezectva na skalách, tak vzdelávanie sa nevytráca ani v mojich záľubách. Celkovo hory a pohyb v nich sú však pre mňa miestom na kontempláciu. Spolu s jogou a tancom vytvárajú tú správnu, mne vlastnú a potrebnú rovnováhu.

Mám dve obľúbené vesmírne telesá – Venušu pre jej krásu, ženskosť a umeleckosť a Jupitera, pretože povzbudzuje pozitívne vlastnosti, tiež optimizmus a nadšenie.

Mišo

Volám sa Michal a hoci to tak na prvý (a väčšinou ani na ten druhý) krát nevyzerá, profesionálne sa venujem právu. Voľný čas trávim rád s priateľmi, či už v prírode, na bicykli, horolezeckej stene, v horúcej alebo ľadovej vode, a občas aj tak viac slovensky. Rád fotografujem a som nadšenec čiernobielej fotografie (najradšej Kodak Plus-X a Tri-X).

Vďaka ďalším členom tímu som mal možnosť intenzívne okúsiť zážitkovú pedagogiku na vlastnej koži najmä ako účastník, spoznať základy tajov spirituality, vyskúšať si jogu a absolvovať množstvo zaujímavých nielen filozofických debát.

Môj záujem o tieto aktivity mi dovolil neodolať možnosti byť súčasťou tímu skvelých ľudí, ktorí sa s nadšením podieľajú na kurze „Kto som?“. Tento kurz vnímam aj ako možnosť pomôcť prispieť k sebapoznaniu, ale aj vzájomnému poznaniu ďalších skvelých ľudí, účastníkov, ktorí budú tiež mať možnosť dozvedieť sa viac o sebe a svete navôkol nich, všetko z perspektívy, ktorej sa v dnešnej dobe venuje menej pozornosti, než by si zaslúžila.

Obľúbené vesmírne teleso je ťažko vyberať. Vesmír ma fascinoval od veľmi útleho veku, kedy ma asi najviac fascinovala planéta Urán (svojou farbou). Dnes sú to skôr Slnko, Mesiac a viditeľné hviezdy (hviezdna obloha). Z dôvodov, ktoré asi pozná každý z nás.

Maťa

Momentálne už piaty rok pracujem v slovenskom startupe Slido, ktorý nedávno kúpila americká firma Cisco. Prešla som si viacerými pozíciami a momentálne je mojou úlohou zjednodušovať život ľudí pracujúcich v produktovom tíme.

Od detstva však veľmi žijem prírodou a športom. Najprv viac vďaka (a často aj nechcene kvôli) rodičom a detstvu pod Tatrami, dnes už veľmi rada a dobrovoľne podstupujem dobrodružstvá cestnej cyklistiky, turistiky, lezenia a v zime skialpinizmu. Dobrodružstvom samým osebe je pre mňa joga, pretože ju vnímam ako cestu učenia sa o sebe a svete a to je aj jedným z dôvodov prečo som sa v nej stala lektorkou.

Témam spirituality a sebarozvoja sa venujem dlhodobo v rôznych formách – či už štúdiom filozofie v Spoločenstve Ladislava Hanusa, alebo v Nexterii, kde som pôsobila ako študent a neskôr aj lektorka a členka Správnej rady. A to bol aj dôvod prečo som sa s nadšením zapojila do tvorby Kto som?

Mojím obľúbeným vesmírnym telesom je Venuša, ani nie tak vo svojej fyzickej ako ideovej formy, pretože je nositeľkou krásy a lásky, ale aj mystiky a revolúcie.

Dáša

Mám 41 rokov a zistujem nielen pravdu o tom, že sa učíme a budeme učiť až do konca života, ale aj to, že veci sa dajú stále zažívať ako “tenkrát poprvé”.

Počas VŠ som s partiou mnohých skvelých, odvážnych a otvorených rovesníkov realizovala tábory v Plusko – o zážitok viac. Bola som v Plusku súčasťou onoho diania – posunu od stanovych outdoorových táborov k zážitkovým akciám, inými slovami posunu od skupinových hier so zábavným charakterom k seba-rozvojovému potenciálu. Zážitková pedagogika je veľké. laboratórium, v ktorom rôzne pridané ingrediencie dávajú rozmanite vysledky. To obnáša nesmierne čaro.

15 rokov som sa popri práci venovala zážitkovým akciám, plným dobrodružstva, či rozmanitosti ľudských pováh; akciám bohatým na posun, inšpiráciu a prácu fyzickú i osobnostnú. Profesionálne sa 20 rokov orientujem na oblasť tretieho sektora, sociálnym projektom a vzdelávaniu / výchove s alternatívnym rozmerom, v rámci rešpektujúcej výchovy. Koordinovala som na konferenciu v projekte Domov pre Nadáciu pre deti Slovenska, zorganizovala 10 škôl v prírode v CZS Narnia a taktiež som absolvovala intenzívny rok s prípravným budhistickým cvičením Ngondro.

Posledných 5 rokoch mi život takmer od základu prekopal práve budhizmus. Tvrdím, že rekreačné bicyklovanie a turistika, varenie, pečenie a umenie sú mojím koníčkom; no budhizmus je alfou a omegou.

Na akciu som prijala pozíciu kuchárky a prípravy vegetariánskej stravy. Trojročné skúsenosti variť v rôznych poľných podmienkach pre všežravcov v počtoch 20-30 stravníkov už mám. Sama som vegetariánka 10 rokov. Na akcii ponuknem esenciu toho všetkého.

Obľúbené vesmírne teleso nemám jedno. Pretože nech by to bol súbor akýchkoľvek telies, najdôležitejšie je na nich to, že tvoria vesmír a galaxiu. Sme vychovaní byť originálnymi jednotlivcami, a zabúdame, že sme súčasťou väčšieho rozmeru.

Kontaktuj nás

Máš nejakú otázku?
Zavolaj nám na +421902292615 alebo nám napíš.
Radi ti zodpovieme

    Menu