Štúdium spirituálnych textov

Štúdium spirituálnych textov

Deň a čas

PIATOK: 7:00 – 8:00

Termín

13. január – 31. marec 2023

Cena

40 – 60 € / kurz (12 lekcií)
6€/ lekcia

LEKTOR:
Matej Štepita
učiteľ jogy a psychológ

KONTAKT:
Nikoleta Cáková

0902 770 616
nikoleta.cakova@jogapremena.sk

MIESTO:
Štúdium prebieha online formou
Podklady k pripojeniu Vám pošleme po prihlásení.

CENA:
40 – 60 € / kurz
6€/ vstup

Presnú cenu kurzu si určujete v rámci daného rozmedzia sami podľa vašich možností a váženia si našej práce.

PLATBA:
Na účet IBAN SK87 8360 5207 0042 0312 4714. Pri platbe na účet prosíme uviesť do poznámky meno a celú adresu trvalého bydliska, kvôli nášmu účtovníctvu.


  Prihlásením súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov školou jogy Premena na účely poskytnutia objednávaných služieb a zasielania súvisiacich oznámení v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje (potrebné pre realizáciu objednávky) sú u nás v bezpečí a budeme ich spracovávať podľa zásad, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v Zásadach ochrany osobných údajov (zaslaním e-mailu).

  Prihlásením súhlasím so vznikom fotografií a audio/video materiálov, ktoré môžu vzniknúť v priebehu kurzu / workshopu povolanou osobou/lektorom a ktorých záznam bude oznámený lektorom konkrétneho kurzu / workshopu. Zároveň súhlasím s použitím týchto materiálov školou jogy Premena výhradne na jej propagačné a prezentačné účely. V prípade účasti neplnoletého účastníka je súhlas platný len s podpisom zákonného zástupcu účastníka na dokument, ktorý obdrží účastník od lektora kurzu v papierovej/elektronickej podobe.

  Joga vznikla pôvodne ako spirituálna disciplína. Dnes je v popredí oveľa viac jej zdravotno-lifestylová stránka. Týmito hodinami spoločného štúdia chceme vytvoriť priestor pre ľudí, ktorých aj dnes zaujíma vnútorný, hlbší rozmer jogy. Spiritualitu tu nechápeme ako náboženské vierovyznanie. Skôr ako spoznávanie princípov života založených na hlbšej múdrosti, ktoré môžu inšpirovať praktický život každého človeka. 

  Pri spoločnom zaoberaní sa filozofickými textami dokážeme vďaka zdieľanej pozornosti lepšie preniknúť k ich podstate. Základ pre štúdium budú tvoriť texty súčasného jogového a spirituálneho učiteľa Heinza Grilla, ktorý približuje hlbokú náuku jogy do súčasného európskeho kontextu. V prípade záujmu sa môžeme venovať aj textom z iných spirituálnych zdrojov, napríklad z Evanjelií, Bhagavad Gíty a ďalších.

   

  ČASTÉ OTÁZKY

  NIEKTORÉ Z NAŠICH RECENZIÍ:

  Menu