Inštruktorský kurz jógy - 280+ h

komplexný 1,5-ročný vzdelávací program

Termín

január 2025 – júl 2026

Miesto

Stredné Slovensko + 3 x Severné Taliansko

Výučba

prezenčná – 16 víkendových blokov

CIEĽ KURZU

Toto vzdelávanie, ktoré vás komplexne pripraví na vaše nové povolanie je dlhodobé, seriózne, kvalitné a pocitvé. V priebehu 1,5 roka budeme s vami pracovať tak, aby ste sa zlepšili vo svojich ásanách, aby ste spoznali hĺbku jógy a aby ste vedeli samostatne a profesionálne stáť pred účastníkmi vašich kurzov. Záleží nám na tom, aby ste boli výborný pedagógovia, aby ste vedeli dobre uvádzať ásany, podporovať rozvoj svojich účastníkov, vhodne pracovať so skupinou. Rozvoj pedagogických schopností u našich inštruktorov je dôležitý, pretože vieme, že to je jedna z najpodstatnejších vecí pre prácu inštruktora jógy.  Školiaci kvalifikovaný tím je zložený zo slovenských a zahraničných odborníkov a ľudí z praxe: učitelia jógy, spirituálny učiteľ, psychológ, fyzioterapeutka, pedagogička, farmaceutka, indologička, marketérka.

Jóga ako celostná disciplína zahŕňa:

Pohyb, ásany, zdravie

 • rozvoj vlastnej pokročilosti
 • jednoduchšie aj zložitejšie varianty
 • uvádzanie ásan
 • postupnosť v zoraďovaní do zostáv
 • korektúry
 • anatómia a fyziológia
 • zdravotné súvislosti
 • hypermobilita, obezita
 • skolióza a hernia
 • prvá pomoc
 • jóga a zdravie chrbtice
 • tvorba životných síl
 • telo ako obraz duševného života

Duša, psychológia, pedagogika

 • duševné cítenia
 • jóga a jej vplyv na duševné zdravie
 • duševný rozvoj
 • jóga a depresia, práca so strachmi
 • ako pracovať so skupinou
 • vedenie ľudí v pohybe
 • práca so slovom a rečou
 • ako reagovať na rôzne správanie účastníkov
 • možnosti tvorby atmosféry
 • spôsoby uvádzania ásan
 • prvky výučby, ktoré prebúdzajú záujem

Poznanie, spiritualita, umenie

 • čakry a ich duševný obsah
 • poznávanie hlbších princípov života
 • filozofické otázky
 • história jógy
 • stará jóga vs. nový impulz
 • jóga sútry, sánskrt
 • krása a estetika
 • jóga ako umenie
 • rozvoj tvorivosti
 • životný cieľ a zmysel
 • obsah ásan
 • zdravý vzťah učiteľ – žiak

,, Pojem „jóga“ však preda zahŕňa oveľa viac než len metodickú prax telesných cvičení. Samotná joga je skôr vnútorným, narastajúcim postojom vedomia človeka, vyvinutým krokom zrelosti vedomia k progresívnemu, spirituálnemu a univerzálnemu rozvoju múdrosti a lásky, ktorými sa stále viac približuje vyšším svetom a integruje ich do života.“

–  Heinz Grill – jogový a spirituálny učiteľ

Čo povedali o našom vzdelávaní?

Aké schopnosti si zlepšíte? Čo sa naučíte? Čo Vás čaká?

Telo ako nástroj konania

ako zlepšovať ásany, ktoré mi nejdu
poznať jednoduchšie aj zložitejšie variácie pozícií
dať správnu dopomoc a podporu
praktický nácvik uvádzania ásan
zdravotné súvislosti
ako vzniká krása na tele
dôležitosť estetického pohybu
ako pracovať s účastníkmi pri rôznych problémoch
chrbtica a jej správne členenie
prečo pracovať s hrudnou chrbticou
prvá pomoc pri cvičení

Rozvoj duše

poznať základné sily duše
duševný rozvoj
čakry a ich duševný obsah
jóga a duševné zdravie
práca s účastníkmi
tvorba zostáv
schopnosť dialógu
pedagogický rozvoj
telesno-duševné súvislosti
regenerácia a životné sily
ako si pripraviť hodinu
význam ásan
vedenie ľudí v pohybe
poznať svoje osobné výzvy a pozitíva
práca s dychom a porozumenie pránajáme

Tvorivosť ducha

ako uplatňovať vlastnú tvorivosť
ako inšpirovať seba aj ostatných k rozvoju
práca so slovom a rečou
prečo si dávať ciele
možnosti tvorby atmosféry
slobodný prístup k uvádzaniu ásan
význam krásy, estetiky a inšpirácie
dôležitosť poznania ideálov
vedieť prečo robím jednotlivé kroky na hodine
význam slobody a ako ju dosahovať
spiritualita nezávislá od vierovyznania                      meditácia
koncentrácia
cvičenia duše
ako robiť individuálne hodiny

Vzdelávanie Vás koplexne pripraví na povolanie inštruktora/ky jógy. Garanciou kvality sú medzinárodní odborníci z rôznych oblastí, Profesijný zväz učiteľov jógy na Slovensku a súčasný spirituálny učiteľ. Súčasťou vzdelávania sú pobyty v medzinárodnej  škole jógy a spirituality v krásnej prírode severného Talianska s účasťou základateľa moderného jogovo-spirituálneho smeru označovaného aj ako „Nová jogová kultúra“. Zároveň budete mať možnosť pokračovať v ďalšom 1,5 ročnom vzdelávaní na pozíciu učiteľ jógy, ktoré bude nadväzovať na toto vzdelávanie.

Tím vzdelávania

Matej Štepita

Lektor jógy a spirituálneho rozvoja, psychológ, zakladateľ a vedúci školy Premena. Lektor Profesijného zväzu učiteľov jogy na Slovensku. Pod jeho jasným vedením bude vaša jogová prax napredovať.

Martina Slávičková

Učiteľka matematiky a fyziky, lektorka jógy, vedie kurzy jógy vo Zvolene a okolí, organizuje semináre, pobyty a vzdelávania. Má rada usporiadanie a krásu, ktoré bude vnášať do lektorskej a organizačnej práce.

Heinz Grill

Spirituálny učiteľ pôsobiaci v Taliansku, ktorý inšpiruje svojou prácou rôzne oblasti spoločenského života. Venuje sa najmä jóge, horolezectvu, pedagogike, medicíne, výžive a architekútre.

Cena a organizácia vzdelávania

 • Cena vzdelávania je 2450€ (zľavnená cena 1750€, sponzorská cena 3150€ – podmienky na získanie zľavnenej ceny zistíte po kontaktovaní Martiny, platením sponzorskej ceny podporujete toto vzdelávanie a umožňujete iným platiť zľavnenú cenu.
 • Cenu vzdelávania je možné platiť jednorázovo, mesačne (mierne navýšená cena) alebo podľa dohody.
 • Pre registráciu do vzdelávania je potrebné vyplniť vstupný dotazník, absolvovať vstupný pohovor a zaplatiť zápisné 100€.
 • Čo je zahrnuté v cene?  Do ceny sme zahrnuli lektorné, osobné konzultácie 3 x počas vzdelávania, účasť na našich lekciách jógy a jednodenných seminároch (počas trvania vzdelávania), organizáciu celého vzdelávania aj ciest do Talianska, materiály potrebné k vzdelávaniu.
 • Čo nie je zahrnuté v cene? Ubytovanie a strava počas pobytov (predpokladané náklady víkend v SR – ubytovanie 20€/noc, kvalitná vegetariánska strava 17€/deň, pobyt v Taliansku – ubytovanie + raňajky 25 – 30€, strava individuálne alebo možnosť objednať 8€/jedlo). Tiež nie je zahrnutá doprava do Talianska (zvyčajne 60 – 80€).

Termín vzdelávania:
január 2024 – júl 2025 (presné termíny uverejníme čoskoro)

12 x víkend na Slovensku (piatok 17.00, sobota a nedeľa do 13.00)

2 x predlĺžený víkend v Taliansku (štvrtok ráno cestujeme, piatok, sobota, nedeľa – návrat v nedeľu, neskoro večer)

1 x  týždeň v Taliansku. 5 dní plus cesta (záverečný júlový pobyt)

Prihlásenie a viac informácií ku vzdelávaniu:
Martina Slávičková
0911 546 099
martina@socialnajoga.sk