Koncentračné cvičenia

Koncentračné cvičenia

Deň a čas

ŠTVRTOK: 18:00 – 19:00

Termín

5. 10. – 14. 12. 2023 (okrem 2. 11.)

Cena

70 – 90 € / kurz (10 lekcií)
9 €/ vstup

LEKTOR:
Mgr. Matej Štepita
učiteľ jógy, psychológ

KONTAKT:
Daniela Valachová
0915 700 689
daniela.valachova@gmail.com

MIESTO:
MC Hojdana
Haburská 2, Ružinov

ÚROVEŇ KURZU:
Od úplných začiatočníkov.

OBSADENOSŤ:
Dostatok voľných miest. Možnosť pristúpiť aj v priebehu kurzu a doplatiť podiel ceny.

CENA:
70 – 90 € / kurz
9€/ vstup

PLATBA:
V hotovosti alebo na účet IBAN SK87 8360 5207 0042 0312 4714. Pri platbe na účet prosíme uviesť do poznámky meno a celú adresu trvalého bydliska, kvôli nášmu účtovníctvu. Jednorazový vstup sa platí na mieste.  Prihlásením súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov školou jogy Premena na účely poskytnutia objednávaných služieb a zasielania súvisiacich oznámení v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje (potrebné pre realizáciu objednávky) sú u nás v bezpečí a budeme ich spracovávať podľa zásad, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v Zásadach ochrany osobných údajov (zaslaním e-mailu).

  Prihlásením súhlasím so vznikom fotografií a audio/video materiálov, ktoré môžu vzniknúť v priebehu pobytu / workshopu povolanou osobou/lektorom a ktorých záznam bude oznámený lektorom konkrétneho kurzu / workshopu. Zároveň súhlasím s použitím týchto materiálov školou jogy Premena výhradne na jej propagačné a prezentačné účely. V prípade účasti neplnoletého účastníka je súhlas platný len s podpisom zákonného zástupcu účastníka na dokument, ktorý obdrží účastník od lektora kurzu v papierovej/elektronickej podobe.
  Psychické rozpoloženie dnešného človeka je väčšinou roztrieštené, chaotické a často podlieha emóciám a vonkajším vzruchom.

  Jóga je v prvom rade mentálnou disciplínou. Ponúka pestrú paletu koncentračných cvičení, ktoré usporiadavajú a harmonizujú duševný život.

  Na kurze budeme prostredníctvom cvičení rozvinutých Heinzom Grillom pestovať schopnosti pokojného pozorovania, koncentrácie, vnímavosti a usporiadania myslenia. Pozorovať budeme rôzne objekty ako rastliny, ľudí, umelecké diela, ásany, architektonické prvky aj myšlienky. Na kurze sa nebudeme venovat klasickým telesným jógovým cvikom.

  Výsledkom bude postupné rozvinutie väčšej sily vedomia a tiež hlbšieho vzťahu k pozorovaným objektom aj okolitému svetu. Cvičenia obohatia duševný život cvičiaceho aj jeho vzťahovosť. Slúžia aj ako vynikajúca príprava pre meditáciu.

  Kurz je terapeuticky vhodný pre dospelých s poruchami pozornosti (ADHD a ADD) a tiež pre rodičov detí s prejavmi hyperaktivity a porúch koncentrácie. Rozvoj koncentrácie rodiča podporuje schopnosť sústredenia a pokoj dieťaťa aj dozrievanie jeho nervového systému.

  ČASTÉ OTÁZKY

  pohodlné oblečenie, v ktorom viete sedieť na deke na zemi

  V prípade, že nám dáte vopred vedieť (mailom/telefonicky), že sa lekcie nezúčastníte, môžete si ju nahradiť na ktoromkoľvek inom kurze z nášho rozvrhu najneskôr do konca trvania Vami uhradeného kurzu. Ak vám nevyhovuje miesto a čas našich ostatných kurzov, môžete niekoho vziať so sebou a hodina tak neprepadne. Neminuté lekcie nie je možné prenášať do ďalšieho kurzového obdobia (trimestra).   Prihlásením súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov školou jogy Premena na účely poskytnutia objednávaných služieb a zasielania súvisiacich oznámení v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje (potrebné pre realizáciu objednávky) sú u nás v bezpečí a budeme ich spracovávať podľa zásad, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v Zásadach ochrany osobných údajov (zaslaním e-mailu).

   Prihlásením súhlasím so vznikom fotografií a audio/video materiálov, ktoré môžu vzniknúť v priebehu pobytu / workshopu povolanou osobou/lektorom a ktorých záznam bude oznámený lektorom konkrétneho kurzu / workshopu. Zároveň súhlasím s použitím týchto materiálov školou jogy Premena výhradne na jej propagačné a prezentačné účely. V prípade účasti neplnoletého účastníka je súhlas platný len s podpisom zákonného zástupcu účastníka na dokument, ktorý obdrží účastník od lektora kurzu v papierovej/elektronickej podobe.
   NIEKTORÉ Z NAŠICH RECENZIÍ: