Pracovno-regeneračné pobyty pod Tatrami

Budujeme kultúrno – regeneračné centrum na Liptove.
Pridajte sa k nám!

Pod Západnými Tatrami, uprostred malebnej dediny Pribylina, stojí súca asi 100-ročná stodola. Má zdravé múry a vďaka svojej veľkosti a polohe v sebe ukrýva veľký potenciál. A my sme sa rozhodli tento potenciál odkryť a rozvinúť.

Vieme, že podobne ako táto budova, aj každý človek v sebe nesie veľký potenciál, ktorý je možné objavovať a rozvíjať.  Základnou snahou pri budovaní tohto centra je preto rozvoj nekonečných možností človeka a jeho individuálnych duševných cností. Vieme, že takéto osobnosti by mohli tvoriť novú, ľudskejšiu spoločnosť. Kultúru, v ktorej je každý človek slobodnou individualitou a súčasne je spojený s celkom prostredníctvom zmysluplnej práce a morálnych vzťahov s ľuďmi aj okolím.

Centrum v Pribyline bude preto slúžiť na aktivity a projekty, ktoré pôsobia na ľudí budujúco, spájajúco a rozvíjajú ich možnosti a tvorivosť.

V tíme centra vnímame, že napriek veľkému technickému pokroku sa každodenný život stáva pre človeka ťažko únosným. Duševne, vzťahovo a následne aj zdravotne. Pozorujeme javy ako odcudzenie, rozpad vzťahov, tlak na výkon, polarizácia spoločnosti, vyčerpanie, nárast napätí a tiež mnohých ochorení. Sme presvedčení, že je to spôsobené nedostatočným pochopením ľudskej bytosti a jej redukovaním na hmotnú stránku, teda konzumenta alebo výrobný prostriedok.

Chceme na túto situáciu reagovať ponúkaním aktivít, ktoré vychádzajú z celostného pohľadu na človeka ako bytosť s telom, dušou aj duchom. Vytvoriť centrum, ktoré bude pôsobiť regeneratívne na každého jednotlivca, na spoločnosť aj na prírodu. Teda bude re-generovať nové ciele a aj nové životné sily a zdravie. Ideálom nášho centra je slobodný a tvorivý človek s plne rozvinutým ľudským potenciálom, ktorý je vzťahový a teda aktívne zapojený do spoločnosti. Človek ktorý má vzťah ku kráse, a aktívne ju vnáša do svojho života. Človek, ktorý má samostatné ciele a harmonicky ich včleňuje do svojho prostredia. Takíto ľudia budú schopní vytvoriť zdravšiu spoločnosť, v ktorej bude mať každý svoje čestné miesto a nikto nebude vylučovaný ani dehonestovaný.

Priestory budovy

Vo veľkej kuchyni spojenej s jedálňou si môžu v budúcnosti spoločne variť miestni obyvatelia čím sa môžu lepšie spoznať a pestovať tak pekné susedské vzťahy. V tomto priestore sa tiež bude variť pre účastníkov pobytov a organizovať kurzy varenia či pečenia chleba.

 

Veľký otvorený priestor na poschodí s výhľadom na vrch Kriváň bude slúžiť na kurzy jógy, organizovanie prednášok, kurzov tanca, či iných aktivít rozvíjajúcich ľudské schopnosti. Tým sa prispeje k rozšíreniu kultúrnych možností danej lokality.

 

Dieľňa ponúkne priestor pre prácu s drevom, či iné tvorivé práce.

 

Dve miestnosti  v sypárni (kedysi slúžila na odkladanie obilia), 2 izby na poschodí a 2 podkrovné priestory ponúknu obytovacie kapacity pre približne 16 osôb.

Blízke aj širšie okolie budovy oplýva nádhernou prírodou, ktorá je ako stvorená na regeneráciu a obdiv jej nekonečných krás.

Čo sa bude v priestoroch diať?

 • regeneračné a jógové pobyty
 • zážitkové tábory pre deti ale aj dospelých (aj rómske deti/ rodiny)
 • kurzy varenia / pečenia
 • prednášky a moderované diskusie na aktuálne spoločenské témy
 • remeselné dielne
 • možnosti prenájmu na ubytovanie
 • prenájom pre akcie, ktoré podporujú rozvoj človeka

ČASOVÝ PLÁN

2022


Fundraising
Príprava objektu
Základné práce
Administratívne povolenia

2023/2024


Stavba
Prvé aktivity v rámci centra

2025


Postupné otváranie centra

TÍM PROJEKTU

Sme tím inštruktorov a lektorov (zážitkovej pedagogiky, jogy, outdoor, osobnostného rozvoja, jazyka…) s bohatými skúsenosťami s prácou s ľuďmi. Veríme, že svet potrebuje viac ľudí, ktorí sa opierajú o samostatne zvolené hodnoty a žijú svoje osobné poslanie.

Maťo Štepita

lektor jógy a spirituálneho rozvoja, psychológ, zakladateľ a vedúci školy Premena aj centra Červený smrek. Predseda Profesijného zväzu učiteľov jogy na Slovensku

Lucia Štepitová

fyzioterapeutka, lektorka jógy, venuje sa aj interiérovému dizajnu, maľovaniu a výžive, projektový management stavby

Vlado Wagner

stavebný inžinier venujúci sa umeleckým rekonštrukciám budov a lektor jogy, projektový management stavby

Jozef Kluvanec

jógový učiteľ, právna stránka projektu, fotodokumentácia, stavebné práce

Michaela Šimonová

lektorka jógy, zaujíma ju aj zdravá životospráva, ajurvéda, outdoor, budúca správkyňa centra

Diana Chovancová

projektantka venujúca sa aj prírodnému staviteľstvu a ekológii (OZ Živô, Revúca)

Martina Mlynská

lektorka jógy, outdoor aktivity, sociálna móda vytvárajúca vzťahy medzi generáciami, management chodu centra

Martina Slávičková

učiteľka ZŠ – odbory fyzika a matematika, celostná pedagogika, lektorka jógy, projekt osvetlenia budovy

Pracovno – regeneračné pobyty

Zaujal Vás tento projekt a radi by ste ho podporili? Máte možnosť priložiť ruku k dielu a zúčastniť sa pracovno – regeneračného pobytu, ktorý zahŕňa:

 • dobrovoľnícku prácu na príprave budovy ( vypratávanie, práca s drevom, podlahy, hlinené omietky…) počas ktorej sa všeličo naučíte a zažijete veľa zábavy s tímom príjemných ľudí
 • regeneračný program podľa záujmu (cvičenie jógy, prechádzky v prírode s jej vedomím pozorovaním, štúdium inšpiratívnych textov, meditácia, otužovanie)
 • domácka vegetariánska strava
 • nenáročné ubytovanie zdarma – nakoľko humno je v procese rekonštrukcie, býva sa vo vedľajšom staršom dome  (v prípade požiadavky na vyšší štandard je potrebné si zaobstarať ubytovanie vo vlastnej réžii, napríklad odporúčame penzión Pallo)

Program:

Piatok:
od 17:00 príchod
19:00 večera, predstavenie centra, vízia
plán prác na víkend
meditácia, práca s textom

Sobota:
7:30 – 8:30 ranná jóga
raňajky
9:30 – 12:30 práca na stavbe
obed
14:00 – 15:30 práca na stavbe
poobedná prechádzka, streľba z luku
18:00 – 19:00 jóga
18:30 večera
zhrnutie / zdieľanie dňa

Nedeľa:
7:30 – 8:30 jóga
raňajky
9:30 – 11:30 práca na budove
prechádzka, otužovanie
12:30 obed
zhrnutie víkendu, rozlúčenie

Najbližšie termíny:

27. – 29.9. 2024
8. – 10.11. 2024

Prihlásenie a viac info k pobytom:
Martina Slávičková
0911 546 099
martina@socialnajoga.sk