Paula Dobiášová

učiteľka jogy a farmaceutka

Na jogu som narazila keď som žila v Londýne a hľadala som nové možnosti pohybu. Už som pri nej musela zostať – očarila ma nie len precízna práca s telom a kreatívny prístup k pohybu, ale aj rozvíjanie schopnosti koncentrácie. Základom mojich hodín je predovšetkým aktívna prax a cvičenie. Vždy volím individuálny prístup a ľudí usmerňujem slovom, alebo jemnou dopomocou. Mám úprimnú radosť, keď sa na mojich hodinách darí ľudom robiť pokrok a učiť sa niečo nové, keď môžme spolu s ľahkosťou objavovať krásu ásan a radosť z pekného pohybu. Mojim cieľom je, aby bolo umenie jogy dostupné pre každého, aby každý mohol naplno využiť jej potenciál a prinášal ho ďalej svojmu okoliu.

Jóge sa venujem od roku 2014, učím od roku 2018.

Na mojich hodinách sa postupne venujeme jednotlivým cvikom a spoločne si osvojíme zákonitosti pohybu, spoznávame charakter ásan. Hodiny jogy sú vhodné aj pre úplných začiatočníkov, tempo, výdrž a zložitosť cvikov vždy citlivo prispôsobím účastníkom na danej hodine. Mojím cieľom je, aby sa každému na mojej hodine darilo robiť pokrok, čo samozrejme prichádza s primeranými a zdravými výzvami. Okrem zlepšenia držania tela, flexibility a rovnováhy pracujem aj so schopnosťou koncentrácie a upokojenia mysle. Záleží mi na osobnom prístupe a ľudskom kontakte, aby sme sa spoločne tešili z pekného a zdravého pohybu, nie iba cvičili vedľa seba každý sám.

Moje poznatky v oblasti anatómie, fyziológie a funkcie pohybového aparátu som nadobudla počas štúdia na vysokej škole SZU na Kramároch – odbor: fyzioterapia, ktorého 1. stupeň som ukončila štátnou skúškou.

V oblasti jogy sa pravidelne vzdelávam štúdiom literatúry, návštevou odborných kurzov a seminárov na Slovensku a pravidelne párkrát ročne navštevujem odborné semináre na rôzne témy z oblasti jogy organizované EAY (European Association for Yoga), v Taliansku. Hlavným lektorom na týchto seminároch je Heinz Grill – nemecký učiteľ jogy, ktorý je zároveň mojou najväčšou inšpiráciou a vzorom vo vyučovaní jogy. Pre mňa je to jeden inšpiratívny a duševne pekný človek, ktorý sa snaží ľudí viesť k sebavýchove a k vysoko morálnym a hodnotným postojom a činom.

  • hravé hodiny s oživujúcou atmosférou
  • zamerané na zlepšenie držania tela, flexibility a rovnováhy
  • jasné vysvetlenie ásan s dôrazom na pochopenie princípu pohybu a významu jednotlivých cvikov
  • ladnosť a ľahkosť pohybu dosiahnutá jasným vedením tela predstavou
  • intenzita cvičenia, výdrž a varianty ásan reflektujú pohybové možnosti účastníkov
  • spolupráca účastníkov a spoločná radosť z pekného a zdravého pohybu namiesto cvičenia samostatne a osamote na vlastnej karimatke

Vzdelanie a prax

Absolvované školy, kurzy a doterajšie skúsenosti.

Joga a vzdelanie

2017 - súčasnosť

kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov jogy – EAY (European Association for Yoga) – Severné Taliansko

2017 - 2019

inštruktorský 2-ročný kurz (510 h) v škole jógy Premena

2012 - súčasnosť

Kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov jogy – EAY (European Association for Yoga) – Severné Taliansko.

Prax

od r. 2020

spoluorganizátor a lektor inštruktorského kurzu pre budúcich učiteľov jógy

od r. 2020

organizovanie a vedenie lekcií v rámci každoročného projektu ,,Jóga vonku“ v Bratislavských parkoch

od r. 2018

vyučovanie jogy, pedagogická prax jógového učiteľa

,,Mám úprimnú radosť, keď sa na mojich hodinách darí ľudom robiť pokrok a učiť sa niečo nové, keď môžme spolu s ľahkosťou objavovať krásu ásan a radosť z pekného pohybu.“