V dnešnej dobe sa ľudia stále naháňajú. V práci za väčším zárobkom, či výkonmi, alebo vo voľnom čase za zážitkami. Ja by som naopak rada život žila a nie len dobiehala do cieľa.