Záleží mi na osobnom prístupe a ľudskom kontakte, aby sme sa spoločne tešili z pekného a zdravého pohybu, nie iba cvičili vedľa seba každý sám.