Jóga pre duševné zdravie

Jóga pre duševné zdravie

Deň a čas

STREDA: 18:30 – 20:00

Termín

4. 10. – 13. 12. 2023 (okrem 1. 11.)

Cena

70 – 100 € / kurz (10 vstupov)
10€/ vstup

LEKTOR:
Matej Štepita
učiteľ jogy a psychológ

KONTAKT:

0903 692 500

matej.stepita@jogapremena.sk

MIESTO:
MC Hojdana, Haburská 2
Bratislava – Ružinov

PARKOVANIE:
V okolí centra.

ÚROVEŇ KURZU:
Zmiešaná: kurz je vhodný pre každého od začiatočníka, cez pokročilejších cvičiacich až po inštruktorov jogy, ktorí hľadajú inšpiráciu.

OBSADENOSŤ:
Dostatok voľných miest. Možnosť pristúpiť aj v priebehu kurzu a doplatiť podiel ceny.

CENA:
70 – 100 € / kurz
10€/ vstup

Presnú cenu kurzu si určujete v rámci daného rozmedzia sami podľa vašich možností a váženia si našej práce. Celý kurz je možné uhradiť aj v menších splátkach.

PLATBA:
V hotovosti alebo na účet IBAN SK87 8360 5207 0042 0312 4714. Pri platbe na účet prosíme uviesť do poznámky meno a celú adresu trvalého bydliska, kvôli nášmu účtovníctvu. Jednorazový vstup sa platí na mieste.


  Prihlásením súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov školou jogy Premena na účely poskytnutia objednávaných služieb a zasielania súvisiacich oznámení v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje (potrebné pre realizáciu objednávky) sú u nás v bezpečí a budeme ich spracovávať podľa zásad, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v Zásadach ochrany osobných údajov (zaslaním e-mailu).

  Prihlásením súhlasím so vznikom fotografií a audio/video materiálov, ktoré môžu vzniknúť v priebehu pobytu / workshopu povolanou osobou/lektorom a ktorých záznam bude oznámený lektorom konkrétneho kurzu / workshopu. Zároveň súhlasím s použitím týchto materiálov školou jogy Premena výhradne na jej propagačné a prezentačné účely. V prípade účasti neplnoletého účastníka je súhlas platný len s podpisom zákonného zástupcu účastníka na dokument, ktorý obdrží účastník od lektora kurzu v papierovej/elektronickej podobe.

  Pohyb vyjadruje duševný život človeka. Vedomím kultivovaním pohybu v jógových cvikoch cvičiaci rozvíja svoj duševný život. Stáva sa tak stabilnejšou a zároveň vzťahovejšou osobnosťou.

  Matej je učiteľ jógy a psychológ. Celoživotne sa venuje možnostiam jógy pre podporu duševného zdravia.

  Kurz pôsobí ako prevencia a podporná terapia pri stavoch depresie, úzkosti, strachov a nervozity. Dokáže podporiť jednotlivca aj pri zvládaní životných kríz a stavov nervového vypätia. Podporuje koncentráciu a preto je vhodný pre dospelých s ADHD aj pre rodičov detí s ADHD.

  Pri závažnejších psychických problémoch kurz nenahrádza psychologickú, prípadne psychiatrickú liečbu.

  Na kurze sú vítaní aj ľudia, ktorí netrpia žiadnymi psychickými ťažkosťami. Najkrajšou motiváciou pre účasť na kurze je záujem o jogu ako peknú pohybovú aj mentálnu disciplínu.

  ČASTÉ OTÁZKY

  niečo pohodlné na cvičenie
  karimatku / jogamatku

  V prípade, že nám dáte vopred vedieť (mailom/telefonicky), že sa lekcie nezúčastníte, môžte si ju nahradiť na ktoromkoľvek kurze z nášho rozvrhu najneskôr do konca trvania Vami uhradeného kurzu. Neminuté lekcie nie je možné prenášať do ďalšieho kurzového obdobia (trimestra). Ak vám nevyhovuje miesto a čas našich ostatných kurzov, môžte niekoho vziať so sebou a hodina tak neprepadne.

  Náročnosť cvičenia je prispôsobená konkrétnym ľuďom, ktorí sú aktuálne na hodine prítomní. Cvičenie vedie skúsený lektor, ktorý vie pracovať aj so zmiešanou skupinou a vie ponúknuť pre konkrétne pozície aj ich ľahší, prípadne náročnejší variant.

  U nás platí, že cena nemá byť prekážkou, ak máte záujem hodiny navštevovať. Preto zľavy síce neposkytujeme, ale sumu, ktorú zaplatíte za kurz si určujete sami, podľa vašich možností v rámci rozmedzia, ktorý je vypísaný vždy pri konkrétnom kurze. Rozhodnutie, koľko presne kurz stojí, teda presúvame na vás – učastníkov. Zvážte si teda svoje možnosti a aj to, ako si našu prácu vážite a koľko chcete za kurz zaplatiť. Veríme, že tento spôsob umožní prihlásenie všetkým, ktorí majú o kurz záujem a zároveň vám dôverujeme a veríme, že nebude zneužívaný tými z vás, ktorí nižšie kurzovné nepotrebujete.


   Prihlásením súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov školou jogy Premena na účely poskytnutia objednávaných služieb a zasielania súvisiacich oznámení v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje (potrebné pre realizáciu objednávky) sú u nás v bezpečí a budeme ich spracovávať podľa zásad, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v Zásadach ochrany osobných údajov (zaslaním e-mailu).

   Prihlásením súhlasím so vznikom fotografií a audio/video materiálov, ktoré môžu vzniknúť v priebehu pobytu / workshopu povolanou osobou/lektorom a ktorých záznam bude oznámený lektorom konkrétneho kurzu / workshopu. Zároveň súhlasím s použitím týchto materiálov školou jogy Premena výhradne na jej propagačné a prezentačné účely. V prípade účasti neplnoletého účastníka je súhlas platný len s podpisom zákonného zástupcu účastníka na dokument, ktorý obdrží účastník od lektora kurzu v papierovej/elektronickej podobe.

   NIEKTORÉ Z NAŠICH RECENZIÍ: