Lucia Štepitová

učiteľka jogy a fyzioterapeutka

Ako jogová učiteľka a vyštudovaná fyzioterapeutka sa snažím u ľudí prinášať do vzájomnej rovnováhy pevnosť a flexibilitu chrbtice, podporiť jej vlastnú dynamiku, čo pôsobí regeneračne na medzistavcové platničky. Jedným z mojich cieľov je tiež podporiť v ľuďoch prirodzenú radosť z pohybu a cit pre krásu a estetiku, ladný pohyb a krajšie držanie tela. Snažím sa, aby nebol pohyb pre ľudí iba prostriedkom pre získanie lepšieho zdravia, ale aby mali prostredníctvom pohybu radosť z vlastnej tvorivej schopnosti.

Jóge sa venujem od roku 2007, učím od roku 2012.

Už dlhšiu dobu vidím vo svojom okolí ľudí, ktorí sú mentálne preťažení, sú neustále pod tlakom a veľa duševného priestoru zaberá strach a stres. To spôsobuje duševnú i fyzickú únavu až vyčerpanie. Veľkou prirodzenou túžbou a potrebou ľudí býva ako reakcia na tento stav tzv. mentálne ,,vypnutie“ a to akoukoľvek formou. Podľa môjho pozorovania takéto ,,vypnutie“ v skutočnosti problém nerieši, ale poskytuje skôr krátkodobý únik.

Cieľom na mojich hodinách jogy je preto nahradiť dnes tak častú únavu a vyčerpanie z mentálneho preťaženia nie ,,vypnutím“, ale posilnením duše a novými životnými silami. Silami, ktoré pramenia zo živého záujmu, obrazného myslenia a predstavivosti počas cvičenia, zdravých duševných cítení a podpornej vzájomnej atmosféry. Mojim prianím je teda ponúknuť ľudom prostredníctvom jogy takú činnosť, ktorá nespôsobuje vyčerpanie, ani nie je na druhej strane iba pasívnym oddychom, ale takú činnosť, ktorá zdravým spôsobom človeka aktivuje a tým pôsobí podporne a budujúco.

Moje poznatky v oblasti anatómie, fyziológie a funkcie pohybového aparátu som nadobudla počas štúdia na vysokej škole SZU na Kramároch – odbor: fyzioterapia, ktorého 1. stupeň som ukončila štátnou skúškou.

V oblasti jogy sa pravidelne vzdelávam štúdiom literatúry, návštevou odborných kurzov a seminárov na Slovensku a pravidelne párkrát ročne navštevujem odborné semináre na rôzne témy z oblasti jogy organizované EAY (European Association for Yoga), v Taliansku. Hlavným lektorom na týchto seminároch je Heinz Grill – nemecký učiteľ jogy, ktorý je zároveň mojou najväčšou inšpiráciou a vzorom vo vyučovaní jogy. Pre mňa je to jeden inšpiratívny a duševne pekný človek, ktorý sa snaží ľudí viesť k sebavýchove a k vysoko morálnym a hodnotným postojom a činom.

  • dostatok času na pochopenie a vysvetlenie cvikov
  • živá, podporná a priateľská atmosféra
  • priestor na vaše otázky
  • cviky zamerané na podporu zdravia chrbtice a prežívanie estetiky v pohybe
  • podpora vlastnej tvorivosti
  • zapojenie vedomia, predstavivosti a myslenia počas cvičenia – tým sa cvičenie napriek jeho intenzite stáva ľahším a slobodnejším, a človek je menej pod tlakom vlastných neprimeraných telesno-výkonových nárokov, či domnelých očakávaní od okolitých cvičiacich a lektora
  • hravosť, prirodzenosť a radosť v pohybe
  • možnosť konzultácií v prípade zdravotného problému / obmedzenia (pred / po hodine)

Vzdelanie a prax

Absolvované školy, kurzy a doterajšie skúsenosti.

Joga a vzdelanie

2017

vzdelávacie víkendové bloky v rámci inštruktorského kurzu Power Yoga Akademie (Piešťany)

2016

Kurz detskej jógy v CADJ (Praha).

2012 - súčasnosť

Kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov jogy – EAY (European Association for Yoga) – Severné Taliansko.

Fyzioterapia

2013 - 2016

Slovenská zdravotnícka univerzita – odbor: fyzioterapia I. stupeň – ukončené štátnou skúškou

Prax

od r. 2016

lektorovanie na inštruktorskom kurze pre budúcich učiteľov jógy

od r. 2016

individuálne lekcie jogy pre účastníkov s problémami pohybového aparátu

2014

založenie jógovej školy Premena spolu s Matejom Štepitom

od r. 2013

organizovanie a vedenie lekcií v rámci každoročného projektu ,,Jóga vonku“ v Bratislavských prakoch

od r. 2012

vyučovanie jogy, pedagogická prax jógového učiteľa

,,Mojim prianím je ponúknuť ľudom prostredníctvom jogy takú činnosť, ktorá nespôsobuje na jednej strane vyčerpanie, ani nie je na druhej strane iba pasívnym oddychom, ale takú činnosť, ktorá zdravým spôsobom človeka aktivuje a tým naňho pôsobí podporne a budujúco.“