Matej Štepita

učiteľ jogy a psychológ

Som učiteľ jogy a vyštudovaný psychológ. Mojim hlavným cieľom je podporiť duševné zdravie a rozvoj mojich účastnikov, klientov a študentov. Tiež pomôcť im rozvinúť svoj vlastný potenciál a aktívne ho uplatňovať na hodinách jogy, ale aj v živote. Na mojich hodinách dbám o priateľskú atmosféru a nenásilné učenie sa nového. Joga ma fascinuje svojimi pohybovými výzvami, krásou, možnosťami osobnostného rozvoja aj životnou múdrosťou.

Joge sa venujem od roku 1999, učím od roku 2009.

Dnešný človek nebýva preťažený fyzicky, ale duševne. Mnoho ľudí trpí vplyvom stresu, tlaku na výkon, zhoršujúcich sa vzťahov. Mnohí inštruktori jogy reagujú tak, že ponúkajú na joge oázu pokoja a nenásilia, kde človek môže načerpať sily. Môj cieľ pre hodiny jogy je odvážnejší. U svojich účastníkov aj študentov chcem podporiť ich vnútornú silu a odolnosť. Potom nebudú potrebovať hodiny jogy ako útočisko pred „zlým svetom“, ale dokážu vo svete stáť pevnejšie, samostatnejšie a slobodnejšie. Chcem ľudí na mojich kurzoch naučiť byť aktívnymi tvorcami svojho života, so silným sociálnym cítením. K tomu sú samozrejme potrebné aj určité primerané výzvy a nároky, ktoré moje hodiny prinášajú. Odmenou bude, že namiesto pasívnej túžby po pokoji sa jogín môže naučiť pokoj tvoriť a aktívne ho vnášať aj do vypätých situácií každodenného života.

Človek, ktorý ma v živote aj práci najviac inšpiruje, je spirituálny a jogový učiteľ Heinz Grill. Vážim si jeho snahu o zlepšenie života celej spoločnosti na základe hlbokej múdrosti a empatie, ktoré rozvinul. Je výborným pozorovateľom života a súčasne vizionárom. Má veľmi jasné a konkrétne predstavy, ako by sme mohli žiť krajšie, etickejšie a zdravšie, a pracuje na ich naplnení. Vnáša ich do všetkých oblastí, ktorým sa aktívne venuje. Je skúseným odborníkom aj plodným autorom v oblastiach jogy, spirituality, pedagogiky, zdravia, výživy. Mojim cieľom je umožniť ľuďom na Slovensku spoznať jeho dielo a veľké vývojové možnosti pre jednotlivca aj spoločnosť, ktoré ponúka.

Ďalší veľkí jogíni, ktorých dielo si vážim, sú Šri Aurobindo, Šivananda.

Za jedného z najväčších mysliteľov Západu pokladám Rudolfa Steinera, zakladateľa waldorfskej pedagogiky aj mnohých iných vzácnych kultúrnych impulzov.

Spomedzi psychológov ma najviac oslovujú diela Ericha Fromma a Viktora Frankla. Fromm ma nadchol dôrazom na produktívnu, prosociálnu orientáciu charakteru človeka. Na jeho slobodu na jednej strane a vzťahovosť na strane druhej. Frankl ma zase oslovuje dôrazom na ľudskú potrebu zmyslu, ktorá tvorí základnú os nášho života.

Napokon sú mojou veľkou inšpiráciou aj všetci moji žiaci, študenti a kolegovia. Menovite spomeniem Vlada Wagnera (asana.sk), na ktorom si veľmi vážim jeho absolútnu oddanosť ideálom, ktorým verí a pre ktoré žije. A samozrejme môj najprísnejší kritik a zároveň najväčšia podpora v mojej práci je moja manželka a kolegyňa Lucia, bez ktorej by som určite nebol tam, kde teraz som.

  • snažím sa vás cviky naučiť, nie iba ich predcvičovať – nechávam na ne čas, spoznávame ich z rôznych strán, vysvetlím, ukážem ľahší aj náročnejší variant, dám dopomoc
  • vnášam do hodín aj duševný rozmer – aké schopnosti môžem pri cvičení pestovať (koncentrácia, otvorenosť, záujem, stabilita, rovnováha, výdrž, prekonanie sa…)
  • dbám na priateľskú, uvoľnenú atmosféru, v ktorej sa všetci vnímajú a každý má svoje miesto
  • hodiny viem citlivo prispôsobiť na mieru účastníkom
  • záleží mi na tom, aby ste na hodinách urobili pokrok – pohybový aj vnútorný, bez tlaku na výkon
  • zľahka vnášam do hodín aj filozofické aspekty jogy – primerane záujmu
  • ponúkam jogové aktivity pre všetky cieľové skupiny – od úplných začiatočníkov bez akejkoľvek skúsenosti s jogou, cez pokročilých až po vzdelávania a supervíziu pre pôsobiacich inštruktorov
  • samozrejmosťou je podpora zdravého držania tela, zdravej chrbtice aj celého tela

Vzdelanie a prax

Podnadpis môže byť absolvované školy, kurzy a doterajšie skúsenosti.

Jogová práca

2009 - súčasnosť

Učiteľ jogy – vedenie kurzov, seminárov, meditácií a individuálnych hodín, najprv v jogovej akadémii Ásana (asana.sk), od r. 2014 v rámci školy Premena, ktorú som založil a vediem spolu s Luciou

2016 - súčasnosť

Lektor jogy – vzdelávanie budúcich učiteľov jogy aj pôsobiacich učiteľov / inštruktorov jogy v rámci školy Premena aj Profesijného zväzu učiteľov jogy na Slovensku (uciteliajogy.sk), ktorého som predsedom

2016 - súčasnosť

vedenie kurzov, seminárov, meditácií a individuálnych hodín, najprv v jogovej akadémii Ásana (asana.sk), od r. 2014 v rámci školy Premena, ktorú som založil a vediem spolu s Luciou

Psychologická práca

2009 - súčasnosť

Učiteľ jogy – vedenie kurzov, seminárov, meditácií a individuálnych hodín, najprv v jogovej akadémii Ásana (asana.sk), od r. 2014 v rámci školy Premena, ktorú som založil a vediem spolu s Luciou

Psychologická práca

2006 - súčasnosť

Kontinuálna účasť na vzdel. podujatiach s hlavným lektorom H. Grillom (heinz-grill.de/sk) , témy: ásanová prax, pedagogika, spiritualita a filozofia, zdravotný rozmer jogy, umelecký rozmer, sociálny rozmer, duševný rozvoj,… organizovaných European Association for Yoga (EAY)

2014 - 2017

Úspešne ukončené vzdelanie za učiteľa jogy v Akademie fur Yoga in der sozialen Ausgestaltung

Občasné navštevovanie jogových podujatí iných smerov pre širší prehľad, napr. Jogový kongres v Piešťanoch org. Power Yoga Akademie.

Psychologické a pedagogické vzdelávanie

2001 - 2006

Úspešne ukončené magisterské štúdium psychológie na UK v Bratislave.

2006 - súčasnosť

Priebežné navštevovanie vzdel. podujatí Proces orientovanej psychológie aj iných smerov + pravidelná supervízia.

2010 - 2012

Liečebná pedagogika podľa R. Steinera (waldorfská pedagogika).

2009 - 2010

Inštruktor zážitkovej pedagogiky MO Plusko, stále aktívny.

,,Mojim hlavným cieľom je podporiť duševné zdravie a rozvoj mojich účastníkov, klientov a študentov. Tiež pomôcť im rozvinúť svoj vlastný potenciál a aktívne ho uplatňovať na hodinách jogy, ale aj v živote.“

Moja aktuálna ponuka

SUPERVÍZIA

Individuálne konzultácie pôsobiacim inštruktorom jogy.