Jóga ako umenie

Umelecký prístup k jóge a tvorenie pohybu

 

 

Autor: Martina Zlatňanská

 

Článok je úryvkom absolvenskej práce z 2-ročného inštruktorského kurzu jogy.

Tvorivý (umelecký) prístup k joge spočíva v myšlienke vytvorenia niečoho, čo bude pôsobiť na nás aj na naše okolie. Cvičiaci si zaumieni pomocou vytvorenej predstavy o cviku vložiť do pohybu konkrétnu myšlienku a výraz, ktorý má formovaný cvik, resp. jogová ásana vo svojom prevedení vyjadrovať.

Joga ako umelecká činnosť

Ak vložíme do pohybu výraz, potom už jogová pozícia nie je len obyčajným cvikom, ale je v nej vyjadrený obsah. Ak tvoríme ásanu pomocou predstavy a myšlienky, ktorú chceme vyjadriť, vzniká príslušné cítenie a pohyb sa tak stáva umením, ásana umeleckým dielom.

V tomto prípade je telo nástrojom (formou), prostredníctvom ktorej môžeme niečo vytvoriť.

Predstavou (myšlienkou) vytvárame zážitok, pretože je prítomná a živá v pohybe a ásana potom pôsobí jemnejšie, ladnejšie, pokojnejšie.

Umelecký rozmer jogy vzniká predovšetkým v postoji „idem niečo tvoriť“.

Umením jogy je tvorenie pekného zmysluplného pohybu, ktorý pôsobí harmonicky na nás aj na naše okolie.

 

,,Tvorivý (umelecký) prístup k joge spočíva v myšlienke vytvorenia niečoho, čo bude pôsobiť na nás aj na naše okolie. „

 

Praktické vypracovanie cvikov s umeleckými prvkami

Na fotografii vybranej pozície nižšie je možné vidieť jednotlivé umelecké prvky prakticky vyjadrené v pohybe, pričom sú príslušne popísané a vysvetlené pre lepšiu predstavu a pochopenie.

Taktiež pripájam aj podrobnejšie inštrukcie k vykonaniu danej pozície, podľa ktorých je možné cvik prakticky vykonať.

K ásane je uvedený jej sanskrtský názov a takisto v súvislosti s umeleckou činnosťou pri formovaní ásany jej zložky ako umeleckého diela, t.j. idea, cit, pohyb a forma.

Ásana Ryba – Matsyásana

Hlavnou myšlienkou pri formovaní pozície Ryba je predovšetkým otvorenosť. Pozornosť vedieme k oblasti hrudníka, ktorú sa snažíme čo najviac otvoriť a esteticky oblúkovito vyklenúť nahor.

 

Ryba – Matsyásana

,, Keď sa do pozície podarí vložiť príslušný obsah spočívajúci v otvorenosti smerom k budúcnosti, vznikne cítenie nádeje a radosti, upriamenie pozornosti na nové ciele a perspektívy. „

IDEA: otvorenosť budúcnosti.

CIT: prežívanie tela so všetkými jeho časťami usporiadane a zároveň diferencovane.

POHYB: uvoľnenie všetkých častí tela, dynamický pohyb v strednej a hornej časti chrbtice, dvíhanie hrudníka do výšky nahor.

FORMA: v ľahu na chrbte s rukami umiestnenými pod telom, na lakťoch a so zdvihnutou hrudnou chrbticou nahor a temenom položeným na zemi.

V ásane je hrudná chrbtica esteticky pekne zaoblená a aktívna, ostatné časti tela sú uvoľnené, čím vzniká harmonické členenie a usporiadanie.

K vykonaniu pozície Ryba:

  • v sede na podložke umiestnime dlane pod zadok, celé paže dostaneme čo najviac pod telo a čo najbližšie k sebe; nohy sú vystreté taktiež blízko vedľa seba,
  • ruky pokrčíme v lakťoch, lakte ukladáme na podložku, pričom otvárame hrudník a dvíhame ho aktívne nahor,
  • hlavu spustíme voľne na šiju a temeno hlavy jemne položíme na podložku, oči zostávajú otvorené počas celého cvičenia,
  • celé telo je uvoľnené, aktívna je hrudná chrbtica, v ktorej neustále pracujeme, pozornosť sústredíme do tejto oblasti a dvíhame ju do výšky.

Keď sa podarí do pozície vložiť príslušný obsah spočívajúci v otvorenosti smerom k budúcnosti, vznikne cítenie nádeje a radosti, upriamenie pozornosti na nové ciele a perspektívy.

Záver

Prečo tvoriť pohyb a ako pristupovať k joge tvorivo?

Tvorivý prístup k joge podporuje aktiváciu vedomia, rozvoj myšlienok a tvorenie predstáv. Práca s bdelým triezvym vedomím posilňuje obranyschopnosť ľudského organizmu a okrem aspektov fyzického zdravia taktiež pôsobí na zdravie duševné a na rozvoj ľudskej bytosti.

Vytváraním vzťahu k pohybu, trpezlivým zaoberaním sa jednotlivými obsahmi jogových cvikov, venovaním sústredenej pozornosti – práve tak vzniká pohyb, ktorý je esteticky pekný, zdravý a pôsobí harmonicky.

Ak chceme vytvárať pekné cítenia a pôsobiť tak na naše okolie, prinášať ideály krásy, morálky a iné hodnoty do sveta, práve umelecký tvorivý prístup k pohybu alebo čomukoľvek, čo v živote vykonávame, nám môže k tomuto cieľu výrazne dopomôcť.

Vytvorené obsahy a cítenia totižto nezostávajú len v pohybe alebo jogovej ásane. Tieto cítenia sú dlhodobé a sprevádzajú náš každodenný život. Pôsobia na atmosféru celého sveta a obohacujú tak nielen nás, ale aj naše okolie.

Tvorenie možno tiež vnímať ako najkrajšiu odpoveď na dnešnú dobu, spôsob ako sa vyrovnať s rozličnými krízami a ako napriek všetkému zostať pozornosťou pri tom, čo je pekné a pôsobí harmonicky na nás a na naše okolie.

A práve tieto myšlienky je možné prostredníctvom tvorenia pohybu v joge realizovať a prispievať tak k celkovému rozvoju a zdraviu.

Článok je úryvkom absolventskej práce z 2-ročného inštruktorského kurzu jogy.

Archív článkov

Naposledy pridané články